Logopedie Mid-Fryslân

Hallo, wij zijn Bondina van der Meulen en Lisa Brakels en wij zijn logopedisten in het praktijkenpand.

Logopedisten onderzoeken en behandelen problemen in de communicatie.
Zowel kinderen als volwassenen kunnen bij een logopedist terecht.

De logopedist helpt bij problemen op het gebied van:

  • Adem (bijvoorbeeld hyperventilatie).
  • Stem (bijvoorbeeld schorre of hese stem).
  • Spraak (bijvoorbeeld niet goed uitspreken van klanken, slissen en stotteren).
  • Taal (bijvoorbeeld kleine woordenschat, moeite met vormen van zinnen, afasie).
  • Gehoor (niet goed horen kan leiden tot spraak- en/of taalproblemen).
  • Slikken (bijvoorbeeld slikstoornis door ziekte).
  • Afwijkend mondgedrag (bijvoorbeeld door langdurig duimen of spenen).

Deze hulp kan bestaan uit behandeling van de klacht, maar ook door het afnemen van onderzoek en het g even van adviezen en voorlichting.

Behandeling vindt plaats op verwijzing van de huisarts, specialist, orthodontist of tandarts.

Logopedie zit in de basisverzekering en wordt dus volledig vergoed.
Contact
Telefoon : 06 – 10 62 70 73
E-mail : praktijk@logopedie-midfryslan.nl
Website : www.logopedie-midfryslan.nl

 

Bondina van der Meulen en Lisa Brakels